Kontakty - Letiště Praha

Laglerové 1075/4, Praha 6, 161 00 Česká republika    
       
ČILLAGOVÁ Ľubica mobil: +420 735 755 375     
vedoucí pobočky e-mail: lubica.cillagova@zelinka.cz  
       
NAUŠ Michal tel: +420 234 697 004    
celní deklarant e-mail: airport@zelinka.cz    
       
STRNADOVÁ Andrea tel: +420 234 697 007    
back office mobil: +420 739 299 990    
  e-mail: andrea.nohelova@zelinka.cz  

 

  • DOVOZNÍ/VÝVOZNÍ
tel.: +420 234 697 004     
oddělení e-mail: airport@zelinka.cz