CBAM

Nové nařízení EU – uhlíkové clo (CBAM)

Aktuálně se nacházíme v přechodném období, kdy mají dovozci specifických komodit povinnost podávat čtvrtletní hlášení tykající se emisí.

Regulace se vztahuje na dovoz ze třetích zemí (až na některé výjimky) a momentálně se týká následujících kategorií –  cement, hliník, hnojiva, vodík, elektřina, železo a ocel. Do budoucna plánuje Evropská komise rozšířit seznam zboží.

Naše firma se touto problematikou zabývá a poskytuje našim zákazníkům a potenciálním klientům plnou podporu v této oblasti.

Nabídka služeb CJZ:

  • seznámení s procesem uhlíkového vyrovnání na hranicích
  • pomoc s registrací do Trader Portálu, včetně případné delegace
  • evidence vycleného zboží přes CJZ spadající pod CBAM
  • zpracovávání hlášení CBAM zboží vycleného nejen přes CJZ ale i jiné spedice
  • poradenství a konzultace

 

Kontakty CBAM oddělení

Email : CBAM@zelinka.cz

Mobil : + 420 604 269 558

 

Odkazy na příslušné vnitrostátní orgány pro ČR :

Celní správa: https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/cbam/Stranky/default.aspx 

Ministerstvo životního prostředí : https://www.mzp.cz/cz/cbam