GDPR

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ve společnosti Celní jednatelství Zelinka s.r.o.


ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (dále jen „GDPR“),


vydané obchodní společností Celní jednatelství Zelinka s.r.o., IČ: 29376211, se sídlem K Letišti 1088/59 Praha 6 - Ruzyně, 161 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 275689, jako správcem osobních údajů (dále také jen „My“ nebo „Společnost“)


Společnost Vás (dále jen „Vy“), jako uživatele webových stránek www.zelinka.cz (dále jen „Webové stránky“), popř. jako potencionální či současné smluvní partnery, tímto informuje o níže popsaných základních zásadách ochrany osobních údajů ve Společnosti (dále též jen „Zásady“), včetně zásad pro zpracovávání osobních údajů, ochranu soukromí, opatřeních k ochraně osobních údajů, poučení o Vašich právech s tím spojených aj. záležitostech ve smyslu příslušných ustanovení GDPR:


Dále v textu se dozvíte zejména:
1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva;
6. Další informace.


V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailovou adresu: gdpr@zelinka.cz.