Souhrnné hlášení Incoterms 2000

("International Commercial Terms", nazývané též obchodní doložky nebo "Parita")

INCOTERMS = Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek, nejsou závaznou normou ani mezinárodního ani vnitrostátního práva, stávají se závaznými pro oba obchodní partnery teprve tehdy, uznají-li je oba a zahrnou je do kupní smlouvy/kontraktu.

Doložky jsou uváděny ve zkratkách a představují ujednaný způsob za jakého bylo zboží prodáno a co je zahrnuto v částce požadované k úhradě. Doložky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a signalizují povinnosti kupujícího i prodávajícího, způsob dopravy, otázku pojištění zásilky, předání a vyzvednutí zásilky od přepravce, otázku výloh spojených s dopravou, popř. kontrolou zboží apod.

Poslední revize INCOTERMS z roku 2000, vydaná Mezinárodní obchodní komorou v Paříži, pod názvem "INCOTERMS 2000", obsahuje soubor 13ti nejvíce používaných obchodních doložek a tato publikace doplněná českým překladem a komentářem byla vydána Československou obchodní a průmyslovou komorou pod názvem "INCOTERMS 2000".

 

Druhy dopravy a odpovídající dopravní doložky:

 • doprava po vodě - námořní a vnitrozemská říční FAS - Vyplaceně k boku lodi (... ujednaný přístav nalodění),
  FOB - Vyplaceně na loď (... ujednaný přístav nalodění),
  CFR - Náklady a přepravné (... ujednaný přístav určení),
  CIF - Náklady, pojištění a přepravné (... ujednaný přístav určení),
  DES - S dodáním z lodi (... ujednaný přístav určení),
  DEQ - S dodáním z nábřeží (...ujednaný přístav určení);

 • doprava letecká 
  FCA - Vyplaceně dopravci (... ujednané místo);
 • doprava železnicí 
  FCA - Vyplaceně dopravci (... ujednané místo);
 • jakýkoliv druh dopravy, včetně kombinované dopravy 
  Československou obchodní a průmyslovou komorou pod názvem "INCOTERMS 2000". 

 

Druhy dopravy a odpovídající dopravní doložky:

 • " doprava po vodě - námořní a vnitrozemská říční 
  FAS - Vyplaceně k boku lodi (... ujednaný přístav nalodění), 
  FOB - Vyplaceně na loď (... ujednaný přístav nalodění), 
  CFR - Náklady a přepravné (... ujednaný přístav určení), 
  CIF - Náklady, pojištění a přepravné (... ujednaný přístav určení), 
  DES - S dodáním z lodi (... ujednaný přístav určení), 
  DEQ - S dodáním z nábřeží (...ujednaný přístav určení);
 • doprava letecká 
  FCA - Vyplaceně dopravci (... ujednané místo); 
 • doprava železnicí 
  FCA - Vyplaceně dopravci (... ujednané místo);
 • jakýkoliv druh dopravy, včetně kombinované dopravy 
  EXW - Ze závodu (... ujednané místo), 
  FCA - Vyplaceně dopravci (... ujednané místo), 
  CPT - Přeprava placena do (... ujednané místo), 
  CIP - Přeprava a pojištění placeny do (... ujednané místo určení), 
  DAF - S dodáním na hranici (...ujednané místo), 
  DDU - S dodáním - clo neplaceno (...ujednané místo určení), 
  DDP - S dodáním - clo placeno (... ujednané místo určení).

 

Stručný výklad jednotlivých doložek:

SKUPINA E /doložka odebrání/
EXW - Ex Works (...named place) Ze závodu (ujednané místo)
Vývozní licence a celní formality 
Dopravní náklady 
Dovozní licence a celní formality 
Pojištění
- zajišťuje kupující
- hradí kupující
- zajišťuje kupující
- 0
SKUPINA F /hlavní přepravné neplaceno/
Prodávající je povinen dodat zboží prvnímu dopravci a od tohoto okamžiku nese všechny dopravní náklady a rizika kupující.
FCA - Free Carrier (...named place) Vyplaceně dopravci (ujednané místo)
Vývozní licence a celní formality
Dopravní náklady

Dovozní licence a celní formality
Pojištění
- zajišťuje prodávající
- od okamžiku předání zboží prvnímu dopravci hradí kupující
- zajišťuje kupující
- 0
Dovozní licence a celní
formality Pojištění
- zajišťuje kupující
- 0
FAS - Free alongside ship
(named port of shipment)
Vyplaceně k boku lodi
(ujednaný přístav nalodění)
Vývozní licence a celní formality
Dopravní náklady

Dovozní licence a celní formality
Pojištění
- zajišťuje kupující
- od okamžiku dodání zboží k boku lodi, hradí kupující
- zajišťuje kupující
- 0
FOB - Free on Board
(named port of shipment)
Vyplaceně na loď 
(ujednaný přístav nalodění)
Vývozní licence a celní formality
Dopravní náklady

Dovozní licence a celní formality
Pojištění
- zajišťuje prodávající
- od okamžiku přechodu zboží přes zábradlí loď hradí kupující
- zajišťuje kupující
- 0
SKUPINA C /hlavní přepravné placeno/
Prodávající je povinen uhradit dopravní náklady až na místo určení. Od okamžiku předání zásilky dopravci, nese dopravní rizika kupující.
CFR - Cost and Freight
(named port of destination)
Náklady a přepravné placeny
(ujednaný přístav určení)
Vývozní licence a celní formality
Dopravní náklady

Dovozní licence a celní formality
Pojištění
- zajišťuje prodávající
- do okamžiku dodání zboží na palubu lodi a přepravné do přístavu určení, hradí prodávající
- zajišťuje kupující
- 0
CIF - Cost, Insurace Freight (named port of destination) Náklady, pojištění, přepravné placeny (ujednaný přístav určení)
Vývozní licence a celní formality
Dopravní náklady

Dovozní licence a celní formality
Pojištění
- zajišťuje prodávající
- do okamžiku dodání zboží na palubu lodi a přepravné do přístavu určení, hradí prodávající
- zajišťuje kupující
- zajišťuje prodávající
CPT - Carriage Paid to Přeprava placena do
(named place of destination) (ujednané místo určení)
Vývozní licence a celní formality
Dopravní náklady

Dovozní licence a celní formality
Pojištění
- zajišťuje prodávající
- do okamžiku dodání zboží na palubu lodi a přepravné do přístavu určení, hradí prodávající
- zajišťuje kupující
- 0
CIP - Carriage and Insurance Paid to (named place of destination) Přeprava a pojištění placeno do (ujednané místo určení)
Vývozní licence a celní formality
Dopravní náklady

Dovozní licence a celní formality
Pojištění
- zajišťuje prodávající
- do okamžiku dodání zboží na palubu lodi a přepravné do přístavu určení, hradí prodávající
- zajišťuje kupující
- zajišťuje prodávající
SKUPINA D /doložky dodání/
Prodávající je povinen dodat zboží na místo určení a nese všechny rizika a náklady až do příchodu zboží na toto místo.
DAF - Delivered at Frontier
(named place)
S dodáním na hranici
(ujednané místo)
Vývozní licence a celní formality
Dopravní náklady

Dovozní licence a celní formality
Pojištění
- zajišťuje prodávající
- až do okamžiku dodání zboží na ujednané místo na hranici, hradí prodávající
- zajišťuje kupující
- 0
DES - Delivered Ex Ship
(named port of destination)
S dodáním z lodi
(ujednaný přístav určení)
Vývozní licence a celní formality
Dopravní náklady

Dovozní licence a celní formality
Pojištění
- zajišťuje prodávající
- až do okamžiku dodání zboží do ujednaného přístavu určení, hradí prodávající
- zajišťuje kupující
- 0
DEQ - Delivered Ex Quay Duty Paid (named port of destination) S dodáním z nábřeží, clo placeno (ujednaný přístav určení)
Vývozní licence a celní formality
Dopravní náklady

Dovozní licence a celní formality
- zajišťuje prodávající
- až do okamžiku dodání zboží na pobřeží v ujednaném přístavu určení, hradí prodávající
- zajišťuje prodávající